Szanowni Klienci!

Dostaliśmy wezwanie do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje. Niestety nie udało nam się zgromadzić wszystkich dokumentów w terminie siedmiu dni ale wreszcie uzupełniliśmy brakujące dokumenty i złożyliśmy tzw. uzupełnienie wniosku. Załączamy potwierdzenie złożenia uzupełnienia. Możecie Państwo śledzić procedurę upadłościową pod numerem sygn. Akt. XIX GU 714/19.

Szanowni Klienci!

Po otrzymaniu dokumentacji od księgowego, przeanalizowaniu bazy danych, udało nam się przygotować i skompletować oraz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacyjną majątku spółki. Na obecnym etapie nie otrzymaliśmy jeszcze sygnatury z XIII Wydziału Sądu Rejonowego w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. Wniosek został złożony 05.08.19r. Będziemy informować na stronie o otrzymanej sygnaturze sprawy oraz innych ewentualnych informacjach istotnych dla wierzycieli. Wszyscy wierzyciele zostali uwzględnieni w tzw. spisie wierzycieli.

Szanowni Klienci!

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie jest komfortowa. Za wszystkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Pomimo wysiłków zarządu i pracowników nie udało się uratować giełdy Coinroom. Obniżaliśmy koszty, staraliśmy się odrobić stratę z powodu błędu systemu bezpieczeństwa giełdy. Szukaliśmy inwestora, niestety bezskutecznie. Spółka została wyceniona przez zewnętrzną kancelarię rzeczoznawców majątkowych w dniu 31.12.2018 na kwotę 2 319 320,00 PLN nie uwzględniając oczywiście aktywów Klientów. Spółka nadal posiada majątek w postaci sprzętu IT, mebli, kodu platformy, domeny oraz innych wartości należących do spółki.

Podjeliśmy decyzję o zgłoszeniu upadłości spółki Coinroom oraz współpracy z właściwymi organami mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji a w następnych etapach sprzedaży majątku spółki oraz rozliczenia się z Klientami. Dużą część środków zwróciliśmy Klientom. Zdajemy sobie sprawę, że sprawa jest skomplikowana i może potrwać miesiącami. Likwidator zabezpieczy aktywa z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Obecnie czekamy na rozliczenie podatkowe za rok 2018, które ma być skończone do 15 czerwca 2019 roku a następnie składamy wniosek o upadłość. Będziemy na biężąco informować na stronie o przebiegu likwidacji spółki.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Coinroom Sp. z.o.o
Ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa